Vad är en träningsanalytiker?

En träningsanalytiker är en psykoanalytiker som blivit godkänd av ett utbildningsinstitut till att även handleda i psykoanalys och ta emot kandidater i deras personliga psykoanalys. En träningsanalytiker är även ofta involverad i undervisning, föreläsningar och seminarier på den psykoanalytiska utbildningen.