Vad är en psykolog?

En psykolog har genomgått psykologutbildningen vid något universitet och blivit godkänd efter PTP-tjänst.

Psykologutbildningen är 5-årig och har såväl teoretiska som tillämpade moment inom psykologi. Efter psykologexamen (PEX) gör man 1-årig PTP-tjänst (Praktisk Tjänstgöring för Psykologlegitimation) och arbetar då som psykolog under handledning. Efter godkänd PTP-tjänst kan psykologen ansöka om att få legitimation hos Socialstyrelsen.

Bara legitimerade psykologer eller PTP-psykologer har enligt lag lov att kalla sig "psykolog" inom hälso- och sjukvård.

Att en psykolog har legitimation innebär att hon eller han självständigt bär ansvar för sitt arbete och står under Inspektionen för vård och omsorg (IVO):s tillsyn. Legitimation inom ett yrke är bevis på samhällets professionella bemyndigande.