Konsultation

En konsultation kan innebära att man träffar en psykolog eller psykoterapeut för ett avgränsat antal samtal för att diskutera t.ex. en specifik livsproblematik, eller gälla hur en person ska komma vidare med sitt bekymmer och om samtalsbehandling skulle kunna tänkas vara till hjälp. Konsultation är inte samma sak som att gå i psykoterapi, men kan resultera i att individen bestämmer sig för att påbörja en psykoterapi.

Konsultationer kan även ske kollegor emellan, gällande yrkesmässiga situationer. Denna typ av konsultation är inte lika formaliserad som handledning. Den som konsulterar är själv ansvarig i yrkessituationen och är fri att använda eller förkasta det konsultationen resulterar i.