Vad är en specialist?

Själva psykologutbildningen är en generalistutbildning som leder fram till psykologexamen, och efter detta kan man som psykolog välja att specialisera sig inom olika områden, t.ex. klinisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, neuropsykologi, pedagogisk psykologi, etc.

Specialistutbildningen är fördjupning av den kunskap som psykologutbildningen gett.

Det är Sveriges Psykologförbund som utfärdar behörighet som specialistpsykolog.