Vad är en psykoterapihandledare?

En psykoterapihandledare är behörig att handleda andra som arbetar med psykoterapi. Psykoterapihandledarutbildningar är påbyggnadsutbildning efter psykoterapeututbildning, och är vanligen på 1½ - 2 år.

Psykoterapihandledarutbildningars innehåll och omfattning bestämdes tidigare av Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ), och det är därför psykoterapihandledare vanligen hänvisar till just beteckningen UHÄ när de använder handledartiteln.