Praktisk information

Verksamheten är helt privat och ingår därför inte i sjukvårdens system. Jag har valt att arbeta fristående (tillsammans med andra fristående kollegor på Psykologbyrån) och har därför inte avtal med Region Skåne för vårdval psykoterapi. Du behöver därför inte remiss och registreras inte heller i sjukvårdens system.

Psykoterapi hos legitimerad psykolog/psykoterapeut är momsbefriad tjänst (enligt mervärdesskattelagen).

Arvodet per terapitimma (45 min) överenskommes mellan klient och mig.

Besök som inte avbokats inom överenskommen tid debiteras.

Jag tar vanligtvis inte emot psykologstudenter i egenterapi (om det inte finns särskilda skäl och debiterar då mitt ordinarie arvode).

Personuppgifter behandlas enligt GDPR. Jag skriver journal, och har tystnadsplikt (om inte lagstiftning kräver annat).