Vad är en psykoterapeut?

Psykoterapeututbildning är en vidareutbildning efter grundläggande utbildning, t.ex. psykologutbildning, socionomutbildning med föreskriven påbyggnad, läkarutbildning med specialistkompetens i psykiatri, eller liknande. Utbildning till psykoterapeut omfattar 3 års studier, vanligen på halvfart. Denna utbildning ges vid universitet eller enskilda institut för psykoterapeututbildning med examensrätt.

Bara den som är legitimerad psykoterapeut får inom hälso- och sjukvård kalla sig “psykoterapeut”. En legitimerad psykoterapeut är skyldig att uppge sin grundutbildning när titeln “psykoterapeut” används. De flesta psykoterapeuter är legitimerade psykologer i sin grundutbildning, men en psykoterapeut kan även vara socionom, läkare, sjuksköterska, mm, i sin grundutbildning.

Det finns ett flertal utbildningar till “samtalsterapeut”, men dessa kvalificerar inte till någon legitimation och har därmed inte samhällets professionella bemyndigande och står inte heller under Inspektionen för vård och omsorg (IVO):s tillsyn.