På vilket sätt hjälper det?

Psykoterapi ändrar inte den yttre verkligheten, men kan förändra de inre förutsättningarna för att handskas med svårigheterna.

Att psykoterapi hos utbildad person oftast hjälper är de flesta överens om. Exakt vad det är som hjälper finns det dock olika tankar om. Efter en avslutad psykoterapi är upplevelserna från klient till klient olika kring vad som varit till hjälp. För en person kan det icke-värderande lyssnandet från psykoterapeuten varit viktigt. För en annan kan skapandet av en sammanhängande och meningsfull berättelse om sin livshistoria vara terapeutisk. Vissa upptäcker mycket om sig själva i det som händer i relationen till psykoterapeuten. Andra behöver hjälp att sätta ord på sina känslor och upplevelser, eller att inte fly ifrån sitt känsloliv. Många kan uppleva att de får ökad självkännedom under en psykoterapi, ökad förståelse av sig själv och sina reaktionsmönster, och att denna kunskap om sig själv är till nytta i livet. Uppräkningen om vad som är till hjälp skulle kunna göras lång.

När man börjar formulera sig kring sig själv görs ett psykiskt arbete. När man vänder blicken mot sig själv för att så ärligt som möjligt beskriva vad man upplever, sker en inre bearbetning.