Vad är en psykoanalytiker?

En psykoanalytiker har genomgått den psykoanalytiska utbildningen vid ett godkänt utbildningsinstitut och är medlem i en psykoanalytisk förening eller sällskap. De teoretiska seminarierna varar ofta minst i fyra år, och därtill kommer tid för eget psykoanalytiskt arbete under handledning. Alla psykoanalytiker genomgår även en egen psykoanalys, och denna psykoanalys är också ofta mångårig.

Psykoanalytiker har en internationellt jämförbar utbildning mellan olika utbildningsinstitut, och alla utbildningar är godkända av International Psychoanalytic Association. Psykoanalytiker är en internationellt accepterad titel, men beteckningen är inte en skyddad i svensk lagstiftning. Därför kan i princip vem som helst kalla sig för psykoanalytiker i Sverige, med eller utan någon psykoanalytisk utbildning. Av detta skäl väljer många psykoanalytiker att ange att de är medlemmar i International Psychoanalytic Association (IPA) eller i ett visst nationellt sällskap (t.ex. Dansk Psykoanalytisk Selskab eller Svenska psykoanalytiska föreningen) för att visa att man har en godkänd psykoanalytisk utbildning.